Special
ผู้สนับสนุน
ข่าวสารและกิจกรรม
เปิดอมรมหลักสูตร RE 131 : หลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) รุ่นที่ 48 จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย วันที่ 19-21 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
เปิดอบรม“หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ”  (Professional Real Estate Broker) ( รุ่น 2 -2562) จัดอบรมโดย บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

เปิดอบรม“หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ” (Professional Real Estate Broker) ( รุ่น 2 -2562) จัดอบรมโดย บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ  จัดโดย บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ...
เปิดอบรม Fast Track Broker II (FTB II) หลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker of Thailand) วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า)

เปิดอบรม Fast Track Broker II (FTB II) หลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker of Thailand) วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า)

หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ  จัดโดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ...
เปิดอบรมหลักสูตร “Fast Track Broker I” ครั้งที่ 6 เรียนรู้ทางลัดสู่ความสำเร็จ “อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์” ฟรี!!!

เปิดอบรมหลักสูตร “Fast Track Broker I” ครั้งที่ 6 เรียนรู้ทางลัดสู่ความสำเร็จ “อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์” ฟรี!!!

เปิดอบรมหลักสูตร “Fast Track Broker I” ครั้งที่ 6 เรียนรู้ทางลัดสู่ความสำเร็จ “อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์” ฟรี!!! ...
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้รับการรับรอง จาก TPQI

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้รับการรับรอง จาก TPQI

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มอบหนังสือรับรองไว้ เพื่อแสดงว่า สมาคมนายหน้าฯ เลขที่การรับรององค์กร CB-0192-A ...
เปิดรับสมัครสอบพร้อมรายงานตัว เพื่อรับบัตรตัวแทนนายหน้าฯ รุ่นที่ 93 โดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ขอขึ้นเป็นองค์กรรับรองประเมินสมรรถนะบุคคล (ISO 17024) ในสาขาอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์  ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password