สถานบันอบรมที่สมาคมนายหน้าฯ รับรอง

โรงเรียนเรียลเอสเตท เทรนนิ่ง สคูล ไทยแลนด์

  • มือถือ : 086-341-5053
  • โทร : 02-530-6000

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

  • (การอบรมหลักสูตร RE 131และ RE 132)
  • โทร : 02-295-2294 ต่อ 117

บจก.อี อาร์ เอ แฟรนไชส์ (ประเทศไทย)

  • โทร : 02-934-5544

หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจ) วิชา : SBM 3404

  • : ตัวแทน อสังหาริมทรัพย์และนายหน้า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    (สำหรับนักศึกษารามคำแหง เท่านั้น)
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password