สถานบันอบรมที่สมาคมนายหน้าฯ รับรอง

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

 • (การอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยมืออาชีพ)
 • โทร : 02-320-2777 ต่อ 1322
 • มือถือ :  091-776-8887, 092-484-7990
 • Line : @trebad
 • Email : [email protected]
 • www.treba.or.th

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 • (การอบรมหลักสูตร RE 131 และ RE 132)
 • โทร : 02-295-2294 ต่อ 117
 • Line : @trebs1
 • Email : [email protected]
 • www.trebs.ac.th

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

 • (การอบรมหลักสูตรตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ
 • โทร : 02-586-9911
 • มือถือ : 098-247-9041
 • Line : @estatecorner
 • Email : [email protected]
 • www.estatecorneragency.com

โรงเรียนเรียลเอสเตท เทรนนิ่ง สคูล ไทยแลนด์

บจก.อี อาร์ เอ แฟรนไชส์ (ประเทศไทย)

 • โทร : 02-934-5544

หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจ) วิชา : SBM 3404

 • : ตัวแทน อสังหาริมทรัพย์และนายหน้า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  (สำหรับนักศึกษารามคำแหง เท่านั้น)
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password