คณะกรรมการสมาคมฯ

นพ.สมศักดิ์ มุนีพีระกุล
(นายกสมาคมฯ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก. ฟอร์เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ส์

คุณวิวัฒน์ ผุงประเสริฐ
(อุปนายกสมาคมฯ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก. ท๊อป โปรกเกอร์

คุณประวิทย์ อนุศิริ
(อุปนายกสมาคมฯ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก. เอสเตท สตาร์อัพ

คุณวิศิษฐ์ คุณาทรกุล
(อุปนายกสมาคมฯ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก. เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์

คุณดรุณี รุ่งเรืองผล
(กรรมการฝ่ายเหรัญญิก)
กรรมการผู้จัดการ
บจก. ดาร์วิต พร๊อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส

คุณมูฮำหมัดอิกบาน เชตเตอร์โมฮามัด
(เลขาธิการ และประชาสัมพันธ์)
กรรมการผู้จัดการ บจก.เน็ทเวอร์ค
พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์

คุณนนท์ สหายา
(กรรมการฝ่ายพันธมิตรสัมพันธ์-
การค้าต่างประเทศ)
กรรมการผู้จัดการ บจก. โรยัล แอสเซ็ทส์ คอนเซ้าท์แทนต์

คุณพลชัย ชัยยศมานนท์
(กรรมการฝ่ายกฎหมาย)
กรรมการผู้จัดการ
บจก. บ้านนานา

คุณพิจิตร เติมทอง
(กรรมการฝ่ายการตลาด)
กรรมการผู้จัดการ
บจก. สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ (1995)

คุณภัทราภรณ์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
(กรรมการฝ่ายจรรยาบรรณ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก. ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ มาร์เก็ต

คุณสักขฉัฐ เชี่ยวภู่ 
(กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์-และสาระสนเทศ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก. บุญไทย ลอว์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password