คณะกรรมการสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

นายพลชัย ชัยยศมานนท์
(นายกสมาคมฯ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก.บ้านนานา

นายประวิทย์ อนุศิริ
(อุปนายกสมาคมฯ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอสเตท สตาร์ทอัพ

นายวิวัฒน์ ผุงประเสริฐ
(กรรมการสมาคมฯ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก.ท๊อป โบรกเกอร์

นายมูฮำหมัดอิกบาน เชตเตอร์โมฮามัด
(กรรมการสมาคมฯ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอ็น พี เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์)

ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี
(กรรมการฝ่ายกฎหมายสมาคมฯ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เค.เอส.เฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้

นายภศิล นิติชาคร
(เลขานุการสมาคมฯ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก.แจ๊ค พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)

นายพิจิตร เติมทอง
(กรรมการสมาคมฯ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก.สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ (1995)

นางสาวหทัยทิพย์ จันทร์เดิม
(กรรมการสมาคมฯ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก.แอสเซท แมนเนจเมนท์ กรุ๊ป

นางสาวชรินรัตน์ ไชยสุข
(กรรมการสมาคมฯ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก.ซุปเปอร์ริช พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส

นางสาวแววตา เวชกามา
(กรรมการสมาคมฯ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เดลิเวอร์ – อิท

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password