ประวัติความเป็นมาของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้ดำเนินธุรกิจตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 20 ราย โดยได้มีการจัดตั้งภายใต้ชื่อ “ชมรมธุรกิจตัวแทนการค้าอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย” (REAL ESTATE AGENCY CLUB OF THAILAND) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2535 โดยมีคุณไพศาล บัณฑิตยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นประธานชมรม บริหารงานร่วมกับคณะกรรมการของชมรมอีกทั้งหมด 7 ท่าน

และวันที่ 22 ธันวาคม 2536 ชมรมธุรกิจตัวแทนการค้าอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับการสถาปนาจากกองสถาบันการค้า กรมการค้าภายใน ขึ้นเป็น “สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์” (REAL ESTATE BROKER ASSOCIATION) โดยมี คุณไพศาล บัณฑิตยานนท์ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกก่อตั้งของสมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในสมัยแรกประจำปี 2537 – 2538 และได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ จนถึงกระทั้งปี 2539 – 2540

ต่อมาได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ประจำปี 2541 – 2542 คุณธีรพันธ์ นาทีกาญจนลาภกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเค คอนซัลทิง จำกัดได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ ได้บริหารสมาคมฯ จนถึงประจำปี 2543 – 2544

คุณไพศาล บัณฑิตยานนท์
นายกผู้ก่อตั้งสมาคมฯ
ประจำปี 2537-2540

นายแพทย์สมศักดิ์ มุนีพีระกุล
นายกสมาคมฯ
ประจำปี 2547-ปัจจุบัน

ต่อมาได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ประจำปี 2545-2546 คุณไพโรจน์ สุขจั่น ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ คนต่อมา ได้บริหารสมาคมฯ

ต่อมานายแพทย์สมศักดิ์ มุนีพีระกุล ประธานบริษัท ฟอร์เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ ประจำปี 2547-2548 จนกระทั่งปัจจุบันนี้ นายแพทย์สมศักดิ์ มุนีพีระกุล ประธานบริษัท ฟอร์เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ยังได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ ประจำปี 2549-2550 ต่อไป

และปัจจุบันนี้สมาคมฯ ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากเดิมคือ สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็น สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (อ้างถึงจดหมายส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ พณ ๐๘๐๕๑๔/๑๗ จดทะเบียนวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕)

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password