User Posts: treba treba
บรรยากาศการอบรม “Fast Track Broker 1” วันเสาร์ที่ 7 ก.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

บรรยากาศการอบรม “Fast Track Broker 1” วันเสาร์ที่ 7 ก.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

บรรยากาศการอบรม “Fast Track Broker 1” วันเสาร์ที่ 7 ก.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีนายหน้าใหม่ เก่า ให้ความสนใจ เข้าอบรมร่วม 200 คน... ท่านใดพลาดงานนี้ไป ...

อ่านต่อ +
Marketing Session “Trick Of The Real Estate Broker”การทำงานกับผู้ซื้อหรือหาทรัพย์ตาม Order

Marketing Session “Trick Of The Real Estate Broker”การทำงานกับผู้ซื้อหรือหาทรัพย์ตาม Order

  "Trick Of The Real Estate Broker"การทำงานกับผู้ซื้อหรือหาทรัพย์ตาม Order ใน Marketing Session ของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยที่จัดให้แก่สมาชิก ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ...

อ่านต่อ +
เปิดอบรมหลักสูตร “Fast Track Broker 1” เรียนรู้ทางลัดสู่ความสำเร็จ ฟรี!!! ในวันเสาร์ที่ 7 ก.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เปิดอบรมหลักสูตร “Fast Track Broker 1” เรียนรู้ทางลัดสู่ความสำเร็จ ฟรี!!! ในวันเสาร์ที่ 7 ก.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เปิดอบรมหลักสูตร "Fast Track Broker 1" เรียนรู้ทางลัดสู่ความสำเร็จ ฟรี!!! จัดโดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561 เวลา ...

อ่านต่อ +
เปิดรับสมัครสอบพร้อมรายงานตัว เพื่อรับบัตรตัวแทนนายหน้าฯ รุ่นที่ 91 โดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

เปิดรับสมัครสอบพร้อมรายงานตัว เพื่อรับบัตรตัวแทนนายหน้าฯ รุ่นที่ 91 โดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

วันสอบ : วันเสาร์ที่  23  มิถุนายน 2561 วันรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 สถานที่รับใบสมัคร : สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย /  www.treba.or.th / ...

อ่านต่อ +
เรียนเชิญร่วมงานสัมมนา Marketing Session หัวข้อ “Trick Of The Real Estate Broker” วิธีหาทรัพย์ตาม Order คนซื้อสำเร็จได้เงินล้านอย่างไร?

เรียนเชิญร่วมงานสัมมนา Marketing Session หัวข้อ “Trick Of The Real Estate Broker” วิธีหาทรัพย์ตาม Order คนซื้อสำเร็จได้เงินล้านอย่างไร?

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา Marketing Session จัดโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หัวข้อ "Trick Of The Real Estate Broker" ...

อ่านต่อ +
เปิดรับสมัครสอบ เพื่อรับบัตรตัวแทนนายหน้าฯ รุ่นที่ 90 โดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

เปิดรับสมัครสอบ เพื่อรับบัตรตัวแทนนายหน้าฯ รุ่นที่ 90 โดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

วันสอบ : วันเสาร์ที่  28  เมษายน 2561 วันรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 สถานที่รับใบสมัคร : สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย /  www.treba.or.th ...

อ่านต่อ +
ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เม.ย.61 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เม.ย.61 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ...

อ่านต่อ +
เปิดรับสมัครสอบ เพื่อรับบัตรตัวแทนนายหน้าฯ รุ่นที่ 89

เปิดรับสมัครสอบ เพื่อรับบัตรตัวแทนนายหน้าฯ รุ่นที่ 89

วันสอบ : วันเสาร์ที่  31  มีนาคม 2561 วันรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 สถานที่รับใบสมัคร : สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย /  www.treba.or.th ...

อ่านต่อ +
ยินดีต้อนรับสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย รุ่นที่ 88

ยินดีต้อนรับสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย รุ่นที่ 88

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมานัั้น ทางสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้มีการจัดสอบเพื่อรับบัตรสมาชิกสมาคมฯ พร้อมรายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ...

อ่านต่อ +
“การประชุมกรรมการบริหารสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2561”

“การประชุมกรรมการบริหารสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2561”

การประชุมกรรมการบริหารสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เสนีย์ สุวรรณดี ...

อ่านต่อ +
User Deals: treba treba
Sorry. Author have no deals yet
Browsing All Comments By: treba treba
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password