User Posts: treba treba
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ขอขึ้นเป็นองค์กรรับรองประเมินสมรรถนะบุคคล (ISO 17024) ในสาขาอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์  ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ขอขึ้นเป็นองค์กรรับรองประเมินสมรรถนะบุคคล (ISO 17024) ในสาขาอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ขอขึ้นเป็นองค์กรรับรองประเมินสมรรถนะบุคคล (ISO 17024) ในสาขาอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ...

อ่านต่อ +
เรียนเชิญร่วมงานสัมมนา Marketing Session 2 “Trick of the Real Estate Broker” วิธีการทำ Exclusive Listing ให้สำเร็จได้อย่างไร?

เรียนเชิญร่วมงานสัมมนา Marketing Session 2 “Trick of the Real Estate Broker” วิธีการทำ Exclusive Listing ให้สำเร็จได้อย่างไร?

Marketing Session 2 "Trick of the Real Estate Broker" วิธีการทำ Exclusive Listing ให้สำเร็จได้อย่างไร? ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 - 16:00 น. (ลงทะเบียน 12:30 น.) ...

อ่านต่อ +
Marketing Session “Trick Of The Real Estate Broker”การทำงานกับผู้ซื้อหรือหาทรัพย์ตาม Order

Marketing Session “Trick Of The Real Estate Broker”การทำงานกับผู้ซื้อหรือหาทรัพย์ตาม Order

  "Trick Of The Real Estate Broker"การทำงานกับผู้ซื้อหรือหาทรัพย์ตาม Order ใน Marketing Session ของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยที่จัดให้แก่สมาชิก ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ...

อ่านต่อ +
เรียนเชิญร่วมงานสัมมนา Marketing Session หัวข้อ “Trick Of The Real Estate Broker” วิธีหาทรัพย์ตาม Order คนซื้อสำเร็จได้เงินล้านอย่างไร?

เรียนเชิญร่วมงานสัมมนา Marketing Session หัวข้อ “Trick Of The Real Estate Broker” วิธีหาทรัพย์ตาม Order คนซื้อสำเร็จได้เงินล้านอย่างไร?

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา Marketing Session จัดโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หัวข้อ "Trick Of The Real Estate Broker" ...

อ่านต่อ +
ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เม.ย.61 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เม.ย.61 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ...

อ่านต่อ +
“การประชุมกรรมการบริหารสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2561”

“การประชุมกรรมการบริหารสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2561”

การประชุมกรรมการบริหารสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เสนีย์ สุวรรณดี ...

อ่านต่อ +
User Deals: treba treba
Sorry. Author have no deals yet
Browsing All Comments By: treba treba
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password