User Posts: treba treba
เปิดรับสมัครสอบพร้อมรายงานตัว เพื่อรับบัตรตัวแทนนายหน้าฯ รุ่นที่ 96 โดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

เปิดรับสมัครสอบพร้อมรายงานตัว เพื่อรับบัตรตัวแทนนายหน้าฯ รุ่นที่ 96 โดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

วันสอบ : วันเสาร์ที่  1  มิถุนายน  2562 วันรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธ ที่ 29 พฤาภาคม 2562 สถานที่รับใบสมัคร : สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย /  www.treba.or.th / ...

อ่านต่อ +
“หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ”  (Professional Real Estate Broker) ( รุ่น 5 -2562) จัดอบรมโดย บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

“หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ” (Professional Real Estate Broker) ( รุ่น 5 -2562) จัดอบรมโดย บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ  จัดโดย บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย  ผู้ผ่านการอบรมจาก  เอสเตท ...

อ่านต่อ +
หลักสูตร RE 131 : นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มือใหม่ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) รุ่นที่ 49

หลักสูตร RE 131 : นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มือใหม่ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) รุ่นที่ 49

“หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 49 จัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย RE 131 : ...

อ่านต่อ +
เปิดอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ “Fast Track Broker II” รุ่นที่ 4 จัดโดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เปิดอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ “Fast Track Broker II” รุ่นที่ 4 จัดโดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker of Thailand)  จัดโดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ...

อ่านต่อ +
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมสัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภาคอีสาน ครั้งที่ 1 จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย  ฟรีตลอดงาน ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมสัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภาคอีสาน ครั้งที่ 1 จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ฟรีตลอดงาน ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมสัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภาคอีสาน ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง ความรู้ในมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ...

อ่านต่อ +
บรรยายกาศสัมมนางานEECครั้งที่ 1 @พัทยา

บรรยายกาศสัมมนางานEECครั้งที่ 1 @พัทยา

หัวข้อเรื่อง ความรู้ในมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ...

อ่านต่อ +
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้รับการรับรอง จาก TPQI

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้รับการรับรอง จาก TPQI

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มอบหนังสือรับรองไว้ เพื่อแสดงว่า สมาคมนายหน้าฯ เลขที่การรับรององค์กร CB-0192-A ...

อ่านต่อ +
เปิดรับสมัครสอบพร้อมรายงานตัว เพื่อรับบัตรตัวแทนนายหน้าฯ รุ่นที่ 96 โดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

เปิดรับสมัครสอบพร้อมรายงานตัว เพื่อรับบัตรตัวแทนนายหน้าฯ รุ่นที่ 96 โดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

วันสอบ : วันเสาร์ที่  1  มิถุนายน  2562 วันรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธ ที่ 29 พฤาภาคม 2562 สถานที่รับใบสมัคร : สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย /  www.treba.or.th / Line : ...

อ่านต่อ +
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ขอขึ้นเป็นองค์กรรับรองประเมินสมรรถนะบุคคล (ISO 17024) ในสาขาอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์  ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ขอขึ้นเป็นองค์กรรับรองประเมินสมรรถนะบุคคล (ISO 17024) ในสาขาอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ขอขึ้นเป็นองค์กรรับรองประเมินสมรรถนะบุคคล (ISO 17024) ในสาขาอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ...

อ่านต่อ +
User Deals: treba treba
Sorry. Author have no deals yet
Browsing All Comments By: treba treba
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password