Marketing Session “Trick Of The Real Estate Broker”การทำงานกับผู้ซื้อหรือหาทรัพย์ตาม Order

 

“Trick Of The Real Estate Broker”การทำงานกับผู้ซื้อหรือหาทรัพย์ตาม Order

ใน Marketing Session ของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยที่จัดให้แก่สมาชิก
ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา….

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password