ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ /ผู้สนใจ เข้าร่วมออกบูธในงาน “บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป”@กรุงเทพฯ ประจำปี 2560

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ /ผู้สนใจ เข้าร่วมออกบูธในงาน “บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป”@กรุงเทพฯ ประจำปี 2560

จัดขึ้นระหว่งวันที่ 24-27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเพลนารีี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รายละเอียด : (ตามเอกสารแนบค่ะ)

ท่านใดมีความประสงค์ร่วมสนับสนุนการออกบูธในงาน
ขอความกรุณาส่งใบจองพื้นที่กลับภายในวันที 15 มิ.ย. 60 นี้ค่ะ
ติดต่อ ฝ่ายการตลาดและพันธมิตร โทร. 02-202-1706 หรือโทร. 02-643-1251
โทรสาร. 02-643-1293 E-Mail. [email protected]

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password