“การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนกำลังพลอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ1-ระดับ5 ”

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 คุณประวิทย์ อนุศิริ นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนกำลังพลอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ1-ระดับ5 ” ในงาน คุณประวิทย์  อนุศิริ   ในฐานะตัวแทนองค์กรรับรองสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย  ได้ร่วมลงนามใน MOU ครั้งนี้ ณ ห้อง Magic 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password