เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา CEO Meeting วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

เรียนเชิญร่วมสัมมนา CEO Meeting

นิติบุคคล ตามมาตรา 16(4) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

—–

สัมมนาฟรี สำหรับนายหน้านิติบุคคล ตามมาตรา 16(4)

✓ CEO จะต้องปฏิบัติอย่างไร? ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

✓ CEO จะต้องพัฒนาทีมงานตามมาตราฐาน TPQI อย่างไรจึงมีประสิทธิภาพ

✓ CEO จะได้ประโยชน์อะไรจาก TPQI & AMLO

—–

ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 03 (3503)  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

แผนที่การเดินทาง

 

เพิ่มเพื่อนง่ายๆ เพียง Scan QR CODE

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร.02-320-2777 ต่อ 1322

มือถือ.091-77-8887 / 092-484-7990

[email protected] / Line. @treba

www.treba.or.th

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password