เปิดอมรมหลักสูตร RE 131 : หลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชลบุรี -พัทยา (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) รุ่นที่ 43 จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

เปิดอมรมหลักสูตร RE 131  หลักสูตร นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชลบุรี -พัทยา

(เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) รุ่นที่ 43 โดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

วันที่ – 11 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น 4 Premio Sport & Water Park At The Premio Town-บ้านบึง ชลบุรี


พร้อมสอบ บัตรตัวแทนนายหน้า /สอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
หัวข้อ

  • EEC ต่างชาติถือครองทรัพย์อย่างไร 100%

          – นายหน้าต้องปรับตัวอย่างไร

  • ขั้นตอนขายทรัพย์ให้ต่างชาติแบบมืออาชีพ
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทรัพย์ให้ต่างชาติ

         – การทำสัญญาซื้อขายทรัพย์ให้ต่างชาติ

         – ขั้นตอนการขายทรัพย์ให้ต่างชาติ

         – นิติกรรม  การโอนกรรมสิทธิ /การโอนเงิน

  • กลยุทธ์การตลาด 4G Marketing Online

         – การทำ Page ทำ FB การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายการออกแบบเนื้อหา

  • กลยุทธ์ในการขอสินเชื่อ และกรณีศึกษา
  • จรรณยาบรรณวิชาชีพนายหน้า

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 9  สิงหาคม 2561

08:30   ลงทะเบียนและรับเอกสาร

09:00   สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ตะวันออก

ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

10.00   EEC ถือครองทรัพย์อย่างไร 100% จะกระตุ้นเศรษฐกิจตะวันออกอย่างไร

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

12.00   พัก รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง

13:00   การทำสัญญาซื้อขายทรัพย์ให้ต่างชาติ และ ตัวอย่างสัญญา Process การขาย ค่าธรรมเนียมโอน พฤติกรรมลูกค้า

อ.อภิชาต ปภาณภูวงศ์ อดีตนายกสมาคมการขาย การตลาดอสังหาริมทรัพย์

15:15   พักรับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง

15:30   ตลาดอสังหาริมทรัพย์พัทยา โอกาสของนายหน้าอสังหาฯ

อ.หัสดินทร์เทพ ขจรเดชะ Managing Director, Plotter Property Co.,Ltd.

17:00   จบการบรรยายวันแรก

———————————–
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

08:30   ลงทะเบียน

09:00  กลยุทธ์การตลาด 4G และ Online Marketing

อ.ธนธัช ประทุมมาลย์ Deputy Managing Director, Pan Plus Property Co., Ltd

11:00   เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สิน จะรู้ราคาทรัพย์ได้อย่างไร

อ.จำนงค์ บัวไขย กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

12:00  พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13:00  เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สิน จะรู้ราคาทรัพย์ได้อย่างไร

อ.จำนงค์ บัวไขย กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

14:00  เทคนิคการหาสินค้ามาขาย (Listing) ความสำคัญของของพื้นที่ (Farming)

อ.จรรยงค์ พะลัง กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน กู๊ดแลนด์ ฯ กรรมการสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

15:30   พักรับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง

15:45   แนวทางการขายอสังหาริมทรัพย์ การทำสัญญาจะซื้อจะขาย

อ.ประวิทย์ อนุศิริ อุปนายก สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

17:00   จบการบรรยายวันที่สอง

———————————–

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561

08:30   ลงทะเบียน

09:00   การเงินสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

11:00   จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหา และ ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาฯ

อ.พลชัย ชัยยศมานนท์ นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

12:00   พิธีมอบประกาศณียบัตร

12:30   พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13:30   คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า และ การต่อยอดในธุรกิจอสังหาฯ

อ.นิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

14:30   พักรับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง

14:45  ชี้แจงการสอบวัดระดับบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

15:45  ทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

16:45   สิ้นสุดการทดสอบ

17:00   ปิดการอบรม


วิทยากรชั้นนำในวงการ

ดร.โสภณ พรโชคชัย 
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ 
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อ.ประวิทย์ อนุศิริ 
อุปนายก สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ.อภิชาต ปภาณภูวงศ์ 
อดีตนายกสมาคมการขาย การตลาดอสังหาริมทรัพย์
คุณหัสดินทร์เทพ ขจรเดชะ 
Managing Director, Plotter Property Co.,Ltd.
อ.ธนธัช ประทุมมาลย์ 
Deputy Managing Director, Pan Plus Property Co., Ltd
อ.จำนงค์ บัวไขย 
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ.จรรยงค์ พะลัง 
กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน กู๊ดแลนด์ ฯ กรรมการสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ.พลชัย ชัยยศมานนท์ 
นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ.นิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ 
ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

————————————————————

ลงทะเบียน คลิก!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-295-2294 | 02-295-3905
www.trebs.ac.th

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password