เปิดอบรม หลักสูตรธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 1 โดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เปิดแล้ว!!! หลักสูตรธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 1
(Advanced Real Estate Broker Business of Thailand) (ARBT)
โดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เรียนรู้เป็นนักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ภายใน 144 ชม.
หลักสูตรเพื่อการพัฒนานายหน้าไปสู่นักธุรกิจนายหน้าที่สมบูรณ์แบบ
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และประสบการณ์

เริ่มอบรม 7 ก.ย.61 – 28 ต.ค.61
ระยะเวลาการอบรม : 144 ชม. (8 สัปดาห์)

พิเศษ!!! ค่าลงทะเบียน 42,000 บาท/ท่าน
จากปกติ 45,000 บาท (ภายใน 10 ก.ค.61 นี้)
(รวมค่าเรียน+เอกสารประกอบการเรียน+ดูงานนอกสถานที่)


———-
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-320-2777 ต่อ 1322
มือถือ. 091-77-8887, 092-484-3393
Line. @treba
Email. [email protected]
Website. www.treba.or.th


เป็นเพื่อนกับเราง่ายๆ แค่ Scan QR Code

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password