เปิดอบรมหลักสูตร “Fast Track Broker I” ครั้งที่ 7 เรียนรู้ทางลัดสู่ความสำเร็จ “อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์” ฟรี!!!

เปิดอบรมหลักสูตร “Fast Track Broker I” ครั้งที่ 7

เรียนรู้ทางลัดสู่ความสำเร็จ “อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์” ฟรี!!!

จัดโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

———–

=== ผู้ผ่านการอบรมสามารถขอหนังสือรับรองสอบ TPQI ขั้นที่ 1 ได้ ===

———

อบรมวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 9:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 8:30 น.)

ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 ห้อง 03 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

**** ลงทะเบียนเข้าอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน ****

ลงทะเบียนอบรมที่นี่ (คลิกเลย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-320-2777 ต่อ 1322 มือถือ.098-550-1214/098-550-1244 Line. treba

ผนที่การเดินทาง

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password