เปิดอบรมหลักสูตร “Fast Track Broker I” ครั้งที่ 14 เรียนรู้ทางลัดสู่ความสำเร็จ “อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์” จัดโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู้ผ่านการอบรมสามารถขอหนังสือรับรองสอบ TPQI ขั้นที่ 1 ได้

เปิดอบรมหลักสูตร “Fast Track Broker I” ครั้งที่ 14

เรียนรู้ทางลัดสู่ความสำเร็จ “อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์” ฟรี!!!

จัดโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

=== ผู้ผ่านการอบรมสามารถขอหนังสือรับรองสอบ TPQI ขั้นที่ 1 ได้===

อบรมวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 8:30 น.)

ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 10  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 37

**** ลงทะเบียนเข้าอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน ****

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-320-2777 ต่อ 1322
098-550-1214
098-550-1244
Line ID:  treba

เอกสารที่ต้องเตรียมมาสมัคร
-สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  2 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  2 ชุด
-วุฒิการศึกษา  จำนวน  1 ชุด
-รูปถ่าย 1 นิ้ว   จำนวน  6 รูป (2 รูปสำหรับให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับรอง/ 4 รูปสำหรับติดสอบTPQI)

แผนที่การเดินทาง
ตั้งอยู่เลขที่ 1761 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 37
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

จุดสังเกต ****ป้ายพัฒนาการ 37 เลี้ยวซ้ายเข้ามาในมหาวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 10 โปรดใช้ลิฟท์ ตัวที่ 2 และ 3

แผนที่การเดินทาง

 

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password