เปิดอบรมหลักสูตร “Fast Track Broker 1” ครั้งที่ 2 เรียนรู้ทางลัดสู่ความสำเร็จ ฟรี!!!

เปิดอบรมหลักสูตร “Fast Track Broker 1” ครั้งที่ 2

เรียนรู้ทางลัดสู่ความสำเร็จ “อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์” ฟรี!!!

จัดโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

———–

=== ผู้ผ่านการอบรมสามารถขอหนังสือรับรองสอบ TPQI ขั้นที่ 1 ได้ ===

———-

อบรมวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 9:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 8:30 น.)

ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึก 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

**** ลงทะเบียนเข้าอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน ****


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-320-2777 ต่อ 1322 มือถือ. 091-776-8887, 092-484-7990 Line. @treba

เพิ่มเพื่อนง่ายๆ แค่ Scan QR CODE

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password