เปิดอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มืออาชีพ รุ่นที่ 2 Professional Real Estate Broker of Thailand (PRBT)

เปิดอบรม หลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มืออาชีพ รุ่นที่ 2

Professional Real Estate Broker of Thailand (PRBT)

(Fast Track Broker II)

เรียนรู้ทางลัดสู่ความสำเร็จเพียง 3 วัน

จัดโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

หลักสูตรเพื่อการสอบรับบัตรนายหน้า จากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

โดยวิทยากรสอนเพื่อทำงานจริงอย่างมีประสิทธิผล

*** หลักสูตรที่เรียนสามารถนำมาเทียบโอนหน่วยกิตกับทางมหาวิทยาลัยได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ***

✷✷✷✷ ราคาเพียง 8,000 บาท ✷✷✷✷


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

โทร. 02-320-2777 ต่อ 1322

มือถือ. 091-77-8887 / 092-484-7990

E-mail. [email protected] / Line. @treba

www.treba.or.th

เพิ่มเพื่อนง่ายๆ เพียง Scan QR CODE

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password