เปิดอบรมความรู้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ฟรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมความรู้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ฟรี
หัวข้อเรื่อง
1.กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและรายงานธุรกรรมสำหรับผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 16 (4)
2.ยกร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใหม่สำหรับผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอิสระ
จัดโดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 37

ลงทะเบียนที่นี่ (คลิก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-320-2777 ต่อ 1322
098-550-1214 (คุณรักชนก)
098-550-1244 (คุณวรัชญา)
Line ID:  treba

แผนที่การเดินทาง

 

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password