เปิดรับสมัครสอบ พร้อมรายงานตัว เพื่อรับบัตรตัวแทนนายหน้าฯ รุ่นที่ 84


วันสอบ : วันเสาร์ที่  9 กันยายน 2560

วันรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560

สถานที่รับใบสมัคร : สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย /  www.treba.or.th

เวลา : ลงทะเบียน 9:30 น. เริ่มสอบ 10:00 น. (เข้าสอบช้า 30 นาที ถือว่าขาดสอบ)

สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 1 (3401)

ค่าสมัครแรกเข้า 

 สมัครสมาชิกสามัญ 3,200 บาท

 สมาชิกวิสามัญ 2,200 บาท

 สมาชิกสมทบ 1,000 บาท

การชำระเงินค่าสมัครสอบ  ชำระโดยเงินสด/โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สวนพลู บัญชี ออมทรัพย์

เลขที่ 064-2-70349-8 (ภายในวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560)

หมายเหตุ  กรณีให้จัดส่งคู่มือสอบคิดค่า EMS เพิ่ม 70 บาท จากค่าสมัครแรกเข้า

หากชำระเงินแล้วกรุณา แฟกซ์ใบ Pay In กลับมายังสมาคมฯ หมายเลข 02-286-3457/[email protected]

แผนที่การเดินทาง

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ

คุณสุภารัตน์ สาวิสัย/คุณศิริภัสสร ภูษา
โทร : 02-679-3255 (สายตรง),
มือถือ : 081-484-3393 (ฝ้าย), 091-776-8887 (ใหม่)
E-Mail : [email protected]
Line ID : treba
www.treba.or.th

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password