เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมสัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภาคอีสาน ครั้งที่ 1 จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ฟรีตลอดงาน ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมสัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภาคอีสาน ครั้งที่ 1
หัวข้อเรื่อง ความรู้ในมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
ฟรีตลอดงาน ไม่มีค่าใช้จ่าย
=== ผู้ผ่านการอบรมสามารถขอหนังสือรับรองสอบ TPQI ขั้นที่ 1 ได้===
ขอความร่วมมือท่านผู้เข้าอบรมเตรียมเอกสารมาในวันอบรมให้พร้อม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าฟังบรรยาย

รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน เท่านั้น

ผู้อบรมที่ลงทะเบียนหน้างาน 50 ท่านแรก 

สำรองที่นั่งสัมมนาเพิ่มเติมตาม Line id
จัดอบรมสัมมนาวันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562
สถานที่จัดอบรมสัมมนา โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
ลงทะเบียนเข้างาน 08.30 น.
เริ่มการสัมมนางาน 09.00 น. เป็นต้นไป
กล่าวปิดงาน           16.30  น.

คลิกลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ตรงนี่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-320-2777 ต่อ 1322
มือถือ.098-550-1214/098-550-1244
Line. treba

แผนที่ในการเดินทาง

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password