หลักสูตร RE181 : วิชาการบริหารธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

RE181 : วิชาการบริหารธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม – เสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 17.00น.
 

ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหาร กิจการนายหน้าอสังหาฯ ระดับอินเตอร์
พร้อมรับประกาศนียบัตร ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเพียงแห่งเดียว!

อำนวยการสอนโดย : ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ และสถาบันนายหน้าจากต่างประเทศ (มีแปลไทยตลอด)

รายละเอียดหลักสูตร

1. การตลาด-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (30 ชั่วโมง)
2. การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐาน (30 ชั่วโมง)
3. งานภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ (18 ชั่วโมง)
4. การบริหารการขายและองค์กรนายหน้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (30 ชั่วโมง)
5. การทำโครงการส่วนบุคคลของผู้อบรม เพื่อสัมฤทธิ์ผล (24 ชั่วโมง)
6. การสัมมนาเกี่ยวกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (ใช้เวลาเรียน 12 ชั่วโมง)
7. ดูงานเจาะลึกบริษัทนายหน้า สิงคโปร์, มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน (มีแปลไทยตลอด)


พิเศษ! ค่าลงทะเบียน 65,000 บาท/ท่าน ปกติ 69,000 บาท ภายใน 31 ก.ค.61


ลงทะเบียน คลิก!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-295-2294 | 02-295-3905
idline:@trebs1
https://www.trebs.ac.th/re181

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password