หลักสูตรเตรียมพร้อม สำหรับการเป็นนายหน้าอสังหาฯ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดอบรมหลักสูตร RE 131 : นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มือใหม่ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) รุ่นที่ 51

หลักสูตรเตรียมพร้อม สำหรับการเป็นนายหน้าอสังหาฯ

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

RE 131 : นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มือใหม่

(เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) รุ่นที่ 51

11-13 ตุลาคม 2562  ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สถาบันสอน / ฝึกอบรมมืออาชีพด้านอสังหาฯ จัดอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้เข้าอบรมสามารถ

  • เข้าสอบบัตรตัวแทนนายหน้า จากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

  • เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI

 

อบรม 3 วัน ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,000 + Vat7%

พร้อมหนังสือประกอบการอบรม /บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน เครื่องดื่มกาแฟ/โอวัลติน บริการ

ตลอดหลักสูตร ฯลฯ

 หลักสูตรนี้เหมาะกับกลุ่มผู้สนใจ: 

  • นายหน้าอิสระ / ตัวแทนนายหน้า / นายหน้าขายบ้าน / นายหน้าขายที่ดิน /

ผู้ที่สนใจเข้าสู่วงการนายหน้า

 

หัวข้ออบรม:
วันที่ 1:  แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

– แนวทางการเข้าสู่ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

– สถานการณ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคาของอสังหาฯ ที่น่าเติบโต

– เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สิน วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สิน ที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่างๆ

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Connection): การสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าของทรัพย์และ กับลูกค้าทีซื้อทรัพย์ กรณีตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

– ศิลปะและเทคนิคการหาสินค้ามาขาย (Listing)/ความสำคัญของของพื้นที่ (Farming)

วันที่ 2: กฎหมายสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์/พรบ.เกี่ยวกับนายหน้า ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางการเป็นนายหน้ามืออาชีพ

– การขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ: จุดสนใจพิเศษของชาวต่างชาติ วัฒนะธรรมของชาวต่างชาติ

– กระบวนการโอนอสังหาริมทรัพย์: การเตรียมเอกสารใช้ในการโอน การคำนวณค่าใช้จ่ายกรณีศึกษาที่ต้องจดจำ

– แนวทางการการขายทรัพย์รายใหญ่หลายๆกรณี/การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาฯ สำหรับนายหน้า

– การสื่อสารการตลาด และการเลือกสื่อในธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ:  การใช้สื่อ onlineให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย การเลือกสื่อประเภทต่างๆ

– การเปลี่ยน Mind Set เพื่อเป็นนายหน้าที่ประสบความสำเร็จ

– กระบวนการและแนวทางการเป็นนายหน้าฯ มืออาชีพ

– CSR กับจรรยาบรรณวิชาชีพ

วันที่ 3: การเงินสำหรับนายหน้าและจรรยาบรรณวิชาชีพ

– การเงินสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

– จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และ ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาฯ

– คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า และ การต่อยอดในธุรกิจอสังหาฯ

– ทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

* หมายเหตุ: อยู่ระหว่างเรียนเชิญวิทยากร ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากกำหนดการนี้

หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

วิทยากรชั้นนำในวงการ

อ.ประวิทย์ อนุศิริ นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

อ.สักขฉัฐ เชี่ยวภู่ กรรมการผู้จัดการ บจก.บุญไทยลอร์

อ.จรรยงค์ พะลัง กรรมการผู้จัดการ หหส.กูดแลนด์

อ.ดรุณี รุ่งเรืองผล กรรมการผู้จัดการ บจก.ดาร์วิด พร็อพเพอร์ตี้

อ.อภิชาต ปภาณภูวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ทเวิร์ค

อ.นิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)

อ.รณิดา พูลเอี่ยม กรรมการผู้จัดการ ERA Franchise (Thailand)

อ.ปรีชา ศุภปีติพร กรรมการผู้จัดการ Acute Realty Co., Ltd.

Mr.David Dennison,Senior Vice President, Franchise Department,Century 21 (Thailand)

อ.กัญญามล แก้วพิศดาร นายหน้าอิสระ ประสบการณ์เป็นนายหน้ามากกว่า 30 ปี

อ.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมอำนวยการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

อ.จำนงค์ บัวไขย กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ลงทะเบียนผ่านลิงค์ง่ายๆ คลิก

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ : 02-295-2294 | 02-295-3905 ต่อ114
www.trebs.ac.th

แผนที่การเดินทาง

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password