สัมมนา “Smart Start-Up” (Career in Real Estate) โดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับ ERA และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

แผนที่การเดินทางเข้าร่วมสัมมนา

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Marketing Session
โดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับ ERA และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หัวข้อเรื่อง “Smart Start-Up” (Career in Real Estate)
วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุม Audirtorium ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ซ.พัฒนาการ 37
——————————————————————–
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา มีดังนี้

1. 5802-018-001 คุณสุประภา พีเธอร์ซัน
2. 5802-032-001 คุณสินีนาถ มาตย์นอก
3. 4603-086-004 คุณนงคราญ คชพรม
4. 5902-076-001 คุณอรรถภพ ว่องธนวณิช
5. 5901-446-001 คุณมาโนช วงศ์ธนกุญชร
6. 5802-016-001 คุณณรงค์กร ประทีป ณ ถลาง
7. 5802-918-001 คุณกฤติญา จิตต์แจ้ง
8. คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์
9. คุณเอกบดินทร์ ประสิทธิ์นฤทธิ์
10. 6001-470-001 คุณธนภูพันธ์ ภัทรธรนภัสสิริ
11. คุณนิเลียง แซ่เล้า
12. Mrs. Ajari Melkerson
13. นางนภาศิริ จิตรรังศี
14. 5902-005-001 คุณณัทญาธร พุทธพงษ์
15. 6002-160-001 คุณสิทธิโชค ตุลยพงศ์รักษ์
16. คุณชัยวัฒน์ คงเขียว
17. คุณฐิตินันท์ สุขีเพียร
18. คุณนภัสวรรณ ธนภัคภณ
19. คุณพรบวร ภูวธน
20. คุณมนัสดา ศุขสมาน
21. 6002-164-001 คุณเกษณีภร เจษฎาบัณฑิต
22. 6002-150-001 คุณปนัดดา แก้วทาสี
23. คุณสุณียา สุภารี
24. 5802-049-001 คุณสุวิทย์ สาลการ
25. คุณทิพย์สุดา มณีศรี
26. คุณโกวิทย์ วัตโส
27. 5901-452-001 คุณฐนันชัย พุทธพันธา
28. 5903-452-001 คุณสุดารัตน์ ขำสกุล
29. 5801-425-001 คุณปรีชา ศุภปีติพร
30. 5803-425-001 คุณรักชนา แมคคอย
31. 5902-081-001 คุณภันทิลา เลิศปัญญาบุปผา
32. คุณสมศักดิ์ ศุภปีติพร
33. คุณรักชนา แมคคอย
34. คุณกันต์ธีภพ พิชญ์ชโลธร
35. คุณเก่งกาจ จันทร์กระจ่าง
36. คุณอังวรา อินนุช
37. คุณชัญญาภัค จีนวงษ์

——————————————————————–
สมาชิกท่านใด สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา
โทร. 081-484-3393 หรือไลน์ treba

***สิทธิ์ที่นั่งจำนวน 70 ท่านค่ะ สามารถแจ้งรายชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 มิถุนายนนี้ค่ะ
หมายเหตุ : ผู้เข้าสัมมนาจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยสมบูรณ์ เท่านั้น!

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password