ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยทุกคนด้วยค่ะ

 

เมื่อวัน อังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น
ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้สมัครสมาชิกใหม่เข้าพบคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณาการเป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริทรัพย์ไทย และขั้นตอนการเป็นสมาชิกสมาคมฯ 
เพื่อรับทราบกฎระเบียบจรรยาบรรณจากคณะกรรมการสมาคมฯ  
ณ ห้องประชุม บริษัท ท๊อป โปรกเกอร์  จำกัด 

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password