ยินดีต้อนรับสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย รุ่นที่ 88

  • ยินดีต้อนรับสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย รุ่นที่ 88
  • ยินดีต้อนรับสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย รุ่นที่ 88
  • ยินดีต้อนรับสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย รุ่นที่ 88
  • ยินดีต้อนรับสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย รุ่นที่ 88
  • ยินดีต้อนรับสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย รุ่นที่ 88
  • บรรยากาศการสอบ รุ่นที่ 88
  • บรรยากาศการสอบ รุ่นที่ 88
  • บรรยากาศการสอบ รุ่นที่ 88

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมานัั้น ทางสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้มีการจัดสอบเพื่อรับบัตรสมาชิกสมาคมฯ พร้อมรายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายพลชัย ชัยยศมานนท์ นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย นายประวิทย์ อนุศิริ และ ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี กรรมการสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย มาร่วมเป็นกรรมการการรายงานตัวในครั้งนี้

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password