ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาฯ RE 131 รุ่น 40 โดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

บรรยาการการอบรม และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรม

หลักสูตร RE 131 นายหน้าอสังหาฯ รุ่น 40

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

ภายในหลักสูตรได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำหลายท่าน อาทิ เช่น ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย นายพลชัยชัยยศมานนท์  นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย นายประวิทย์ อนุศิริ กรรมการ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย  นายจรรยงค์ พะลัง ที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย และอีกหลายท่าน มาเป็นวิทยากรให้กับหลักสูตรอบรมนี้
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และนายพลชัย ชัยยศมานนท์  นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม อีกด้วย

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password