บรรยายกาศสัมมนางานEECครั้งที่ 1 @พัทยา


หัวข้อเรื่อง ความรู้ในมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
และสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562
ณ โรงแรมพินาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password