บรรยากาศงานอบรม Fast Track I ครั้งที่ 4

  • ถ่ายภาพร่วมกัน
  • บรรยากาศช่วงเช้า
  • บรรยากาศช่วงบ่าย
  • เล่นเกมส์ตอบคำถาม
  • กิจกรรมหน้าห้อง
  • ภาคบ่ายช่วง อจ.ยรรยง พะลัง
  • ช่วงโค้ช เจน สนุกสนาน

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 61 สมาคมนายหน้าอสังหาฯร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดอบรมหลักสูตร Fast Track I ครั้งที่ 4

บรรยากาศเป็นไปอย่างเข้มข้น สนุกสนาน พร้อมสาระข้อมูลอัดแน่่น  ชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password