บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มืออาชีพ รุ่นที่ 1 (Professional Real Estate Broker of Thailand) (PRBT) โดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มืออาชีพ รุ่นที่ 1 (Professional Real Estate Broker of Thailand) (PRBT) #FastTrackBrokerII โดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 03 (3503)

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password