บรรยากาศการจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน  2559   เวลา 12:00 – 17:00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
วิทยาเขตพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ ซอย37

    โดยในงานประชุมครั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายหัวข้อ
“ปัญหาและอุปสรรคในอาชีพนาหน้าอสังหาริมทรัพย์” โดย คณะกรรมการสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
และยังมีการแชร์ประสบการณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับสมาชิกอีกด้วย

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password