ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เม.ย.61 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13:00-16:00 น.

ณ ห้อง Auditorium ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

————————————————-

แผนที่การเดินทาง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุภารัตน์ สาวิสัย/คุณศิริภัสสร ภูษา
โทร : 02-679-3255 (สายตรง),
มือถือ : 081-484-3393 (ฝ้าย), 091-776-8887 (ใหม่)
E-Mail : [email protected]
Line ID : treba
www.treba.or.th

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password