• กำหนดการเปิดอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ปี 2559 (REAL ESTATE TRAINING SCHOOL)
 • เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับบัตรฯ สอบรุ่น 76 ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559
 • การจัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 @ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • สมาชิกใหม่ เข้ารับการรายงานตัวกับท่านคณะกรรมการ เมื่อวัน อังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559
- ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
 • เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับบัตรฯ สอบรุ่น 76 ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559
  แผนที่เดินทางเข้าสอบ                              สอบถามรายละเอียดและแจ้งรายชื่อเข้าร่วมงานได้ที่                             คุณสุภารัตน์ สาวิสัย/คุณศิริภัสสร ภูษา                             โทร : 02-679-3255 (สายตรง), มือถือ : 081-484-3393                              E-Mail : treba@treba.or.th                             Line ID : treba                             www.treba.or.th                             LINE ID : treba
  ( 05 สิงหาคม 2559 )
 • ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยทุกคนด้วยค่ะ
  เมื่อวัน อังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้สมัครสมาชิกใหม่เข้าพบคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริทรัพย์ไทย และขั้นตอนการเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อรับทราบกฎระเบียบจรรยาบรรณจากคณะกรรมการสมาคมฯ  ณ ห้องประชุม บริษัท ท๊อป โปรกเกอร์  จำกัด 
  ( 27 กรกฏาคม 2559 )
 • ขอเรียนเชิญผู้สมัครสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมแนะนำตัวกับคณะกรรมการสมาคมฯ (วัน อังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559) เวลา 13:00 เป็นต้นไป
  เข้าร่วมแนะนำตัวกับคณะกรรมการสมาคมฯ (วัน อังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559) เวลา 13:00 เป็นต้นไป ณ บจก.ท๊อป โบรกเกอร์                              สอบถามรายละเอียดและแจ้งรายชื่อเข้าร่วมงานได้ที่                             คุณสุภารัตน์ สาวิสัย/คุณศิริภัสสร ภูษา                             โทร : 02-679-3255 (สายตรง), มือถือ : 081-484-3393                              E-Mail : treba@treba.or.th                             Line ID : treba                             www.treba.or.th                             LINE ID : treba  
  ( 22 กรกฏาคม 2559 )
 • กำหนดการเปิดอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ปี 2559 (REAL ESTATE TRAINING SCHOOL)
  จัดอบรม ณ ตึก ( NPM,MLS ) 65 ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) เขตวังทองหลาง แขวงวังทองหลาง กทม.10310   สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ : 02-530-6000มือถือ : 086-341-5053 แฟ๊กซ์ : 02-539-0061Email : khunyairets@gmail.com 
  ( 12 กรกฏาคม 2559 )
 • งานสัมมนาเรื่องMLS กับ NEXT GENERATION วันเสาร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2559 (สำหรับสมาชิกสมาคมนายหน้าฯ เท่านั้น)
  ทางสมาคมได้จัดให้มีการประชุม Marketing Session สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2559 เวลา 9:00 - 12:00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ขณะนี้ มีสมาชิกที่แจ้งรายชื่อเพื่อสำรองที่นั่ง ทั้งหมด 21 ท่าน ดังนี้ 1. 3801-045-001 คุณเอกชัย ตั้งมนัส (081-824-2122)2. 4401-118-001 คุณอดิศักดิ์ สถิตธำรงค์ (081-638-9190)3. 4501-147-001 คุณปรีชา ศุภปีติพร (086-983-8539)4. 4803-108-008 คุณกรรณิกา เชียร์สมสุข (081-376-7734)5. 5201-309-001 คุณธนิษฐ์ฌา คังคะสุวรรณโน (081-494-4021)6. 5603-108-027 คุณศุภมาศ ศุภมาศ (083-113-1881)7. 5701-381-001 คุณพรพิไร นิจวิโรจน์ (081-428-9830)8. 5701-395-001 คุณชนม์นิภา อัง (089-775-5555)9. 5702-746-001 คุณสมศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ (081-143-0252)10. 5702-789-001 คุณชิดพันธ์ ชิดพันธ์ (061-494-9459)11. 5801-410-001 คุณณรงค์ศักดิ์ ฤทธิวรผล (086-323-0993)12. 5802-013-001 คุณสาร์รัฐ วีระศักดิ์ (086-884-8874)13. 5802-022-001 คุณธนิษฐ์ฌา รมณ์ธนวัฒน์ (096 645 9422)14. 5802-029-001 คุณพิรุณสิญจ์ ชลพนารักษ์ (092-362-8779)15. 5802-936-001 คุณกัญปวิมนท์ กัญปวิมนท์ (089-799-2241)16. 5803-210-080 คุณศิลา นวลศรีทอง (081-937-5194)17. 5803-210-086 คุณเทพกรณ์ ชัยวิเศษ (081-937-0018)18. 5901-443-001 คุณนุกูล แย้มมณีชัย (088-559-5641)19. 5902-042-001 คุณนรเศรษฐ์ มิลินวรภาภรณ์ (088-870-0542)20. 5902-042-001 คุณภัคพงษ์ วงษ์รักไทย (086-352-9289)21. 5903-442-001 คุณเทรซี่มิเชล บรุพพาเชอร์ (089-057-9737) *หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมสัมนาจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าฯ เท่านั้น---------------------------------------------------------------------------------------แผนที่การเดินทาง                              สอบถามรายละเอียดและแจ้งรายชื่อเข้าร่วมงานได้ที่                             คุณสุภารัตน์ สาวิสัย/คุณศิริภัสสร ภูษา                             โทร : 02-679-3255 (สายตรง), มือถือ : 081-484-3393                              E-Mail : treba@treba.or.th                             Line ID : treba                             www.treba.or.th                             LINE ID : treba
  ( 12 กรกฏาคม 2559 )
 • งานสัมมนาการใช้เทคโนโลยีวิธีทำ Farmming วัน อังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2559 (สำหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น)
  ทางสมาคมได้จัดให้มีการจัดงานสัมมนา เรื่อง การใช้เทคโนโลยีทำ Farmming สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ขึ้น ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 9:00 - 16:00 น. ณ ตึก NPM,MLS เลขที่ 65 ซ.ลาดพร้าว84 (สังคมสงเคราะห์ใต้) กรุงเทพฯ***ค่าใช้จ่าย 500 บาท/ท่าน***  ----------------------------------สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณใหญ่โทร : 02-530-6000 / มือถือ 086-342-5053 
  ( 01 กรกฏาคม 2559 )