• การจัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 @ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • การประชุม Marketing Session วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 (สำหรับสมาชิกสมาคมนายหน้าฯ เท่านั้น)
  • กำหนดการเปิดอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ปี 2559 (REAL ESTATE TRAINING SCHOOL)
  • สมาชิกใหม่ เข้ารับการรายงานตัวกับท่านคณะกรรมการ เมื่อวัน พุธ ที่ 23 มีนาคม 2559
- ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558