• ทรัพย์เด่น คฤหาสน์หรู บนทำเลพระราม 2 - พุทธบูชา 25
 • ทรัพย์เด่น คฤหาสน์หรู บนทำเลพระราม 2 - พุทธบูชา 25
 • ทรัพย์เด่น คฤหาสน์หรู บนทำเลพระราม 2 - พุทธบูชา 25
 • ทรัพย์เด่น คฤหาสน์หรู บนทำเลพระราม 2 - พุทธบูชา 25
 • ทรัพย์เด่น คฤหาสน์หรู บนทำเลพระราม 2 - พุทธบูชา 25
- ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557
 • ฟรี.. เชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์จัดทำมารตรฐานอาชีพและ พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
  เชิญท่านสมาชิก และบุคคลสนใจทั่วไปสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน : TPQI) พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย     ในปี 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีผลเต็มรูปแบบ ทำให้ประเทศในกลุ่มสมาชิกมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมกันเป็นตลาดและมีฐานการผลิตเดียวกัน  มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อทำงานระหว่างประเทศสมาชิกได้  เพื่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกันของกลุ่มแรงาน  จึงมีการดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาต่างๆ     สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน : TPQI) เป็นองค์การที่รับผิดชอบการจัดทำมาตรฐานอาชีพและการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สถาบันฯได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในการศึกษาข้อมูล ความเป็นไปได้ และความต้องการของตลาดแรงงาน  เพื่อนำมาพัฒนาเป็นมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขา โดยสถาบันฯจะระบุระดับสมรรถนะตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นเชี่ยวชาญในแต่ละมาตรฐานอาชีพ ซึ่งวัดได้จากการประยุกต์ใช้ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการประกอบอาชีพนั้นๆ     ในปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างมาก  เนื่องจากสายงานของผู้ประกอบการนั้น  มีหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์  ปัจจุบันอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นั้น  ยังไม่มีการรองรับหรือทำการกำหนดมาตรฐานอาชีพ  และการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในแต่ละอาชีพของสายงานนี้  มีมาตรฐานที่แตกต่างกันออกไป     สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน : TPQI) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานความร่วมมือกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์  ในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสาขา  เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีความเป็นสากล  เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล  จัดให้มีการรองรับและประเมินองค์กรที่ทดสอบความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพของบุคคล  รวมถึงเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิทางการศึกษา  ซึ่งพันธกิจของสถาบันฯ  มีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้และทักษะของผู้ประกอบอาชีพ  อันจะส่งผลต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ  เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ     สถาบันพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (Business Institute of Real Estate Development  :  BIRD) ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน : TPQI) จัดทำโครงการมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ จึงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรกโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสายอาชีพของอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วม  ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องปาแลร์โม 1 ชั้น 9 โรงแรม The Palazzo Bangkok  ถนนรัชดาภิเษก และจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษกในส่วนของการจัดทำประชาพิเคราะห์ จะจัดขึ้นครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ  และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป  โดยจะจัดทำประชาพิเคราะห์ตามกำหนดการ ดังนี้5 ก.ย. 57        09.00 – 16.00 น.        กรุงเทพมหานคร  โรงแรมดิ เอมเมอรัล รัชดาภิเษก20 ก.ย. 57      09.00 – 12.00 น.        จังหวัดนครราชสีมา โรงแรมสีมาธานี27 ก.ย. 57      09.00 – 12.00 น.        จังหวัดขอนแก่น โรงแรมขอนแก่น เจริญธานี4 ต.ค. 57       09.00 – 16.00 น.        จังหวัดภูเก็ต โรงแรมภูเก็ต ซิตี้11 ต.ค. 57      09.00 – 12.00 น.        จังหวัดเชียงใหม่  โรงแรมแกรนด์ วิว เชียงใหม่25 ต.ค. 57      09.00 – 16.00 น.        พัทยา จังหวัดชลบุรี  โรงแรมเดอะ ซายน์สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสุภิชญา  เทศสนั่น โทร. 081-754-2791และติดตามความคืบหน้าได้จากWebsite : www.birdkbu.in.th, www.kbu.ac.th,www.treba.or.th และ www.thairealestate.orgหรือ**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคุณกานติญา  นัยนิตย์ และคุณสุภาพร  ศรีสวัสดิ์สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยTHAI REAL ESTATE BROKER ASSOCIATION387 ซ.สวนพลู 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120โทร.02-679-3255(สายตรง) , 02-287-4568-70 (ต่อสมาคมฯ) โทรสาร02-286-3457มือถือ 081-484-3393 ( Line ID : treba)E-mail: treba@treba.or.th       www.treba.or.th
  ( 31 กรกฏาคม 2557 )
 • เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับบัตร "นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 6/2557 รุ่นที่ 60 กำหนดวันจัดสอบ วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 นี้
  เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับบัตร "นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 6/2557 รุ่นที่ 60กำหนดวันจัดสอบ วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 นี้เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย คุณกานติญา นัยนิตย์ / คุณสุภาพร ศรีสวัสดิ์โทร. 02-679-3255 (สายตรง), 02-287-4568-70 ต่อสมาคมฯ มือถือ 081-484-3393 โทรสาร 02-286-3457 www.treba.or.th E-Mail : treba@treba.or.th
  ( 31 กรกฏาคม 2557 )
 • เชิญร่วมงานและจองพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจการของท่าน ในงานมหกรรมเลือกซื้อบ้านและคอนโดระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 57 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  ท่านที่สนใจ  สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ ติดต่อ คุณกานติญา  นัยนิตย์  และคุณสุภาพร ศรีสวัสดิ์ โทร. 02-679-3255 (สายตรง), 02-287-4568-70 (ต่อสมาคมฯ)  มือถือ 081-484-3393 หรือบริษัทผู้จัดงาน   บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด   โทรศัพท์ 02-941-0155 ต่อ 203-205                      แฟกซ์ 02-941-1422, 02-579-7437   
  ( 16 กรกฏาคม 2557 )
 • สถาบันพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ม.เกษมบัณฑิต จะจัดประชาพิเคราะห์ เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
       สถาบันพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ม.เกษมบัณฑิต ประมาณเดือนสิงหาคม 2557 นี้ จะุมีการจัดประชาพิเคราะห์ เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป     โดยจะจัดทำประชาพิเคราะห์ทั่วทุกภาค กำหนดการในแต่ละภาคสามารถติดตามได้จากหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ ซึ่งผู้จัดจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ***สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภิชญา เทศสนั่น โทร. 081-754-2791 และติดตามความคืบหน้าได้จาก website : www.birdkbu.in.thและ www.kbu.ac.th
  ( 04 กรกฏาคม 2557 )
 • เชิญผู้สมัครสมาชิกเข้าพบและแนะนำตัวกับคณะกรรมการสมาคม ฯ วันพุธที่ 11 มิ.ย. 2557
  สำหรับผู้สมัครสมาชิกใหม่ทุกท่าน ตามที่ ท่านผู้สมัครมีความจำนงค์ในการเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ฯ และท่านได้จัดส่งใบสมัครสมาชิกมายังสมาคม ฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลงนามรับรองจากกรรมการสมาคม ฯ ในใบสมัครเพื่อเป็นการพิจารณาการและขั้นตอนการเป็นสมาชิกสมาคม ฯ และเพื่อรับทราบกฎระเบียบจรรยาบรรณจากคณะกรรมการสมาคม ฯ ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม บริษัท ท๊อป โบรกเกอร์ ถ.ลาดพร้าว เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
  ( 10 มิถุนายน 2557 )
 • เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับบัตร รุ่นที่ 58
  กำหนดวันจัดสอบ ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 วันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กรฎาคม 2557 นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย คุณกานติญา นัยนิตย์ / คุณสุภาพร ศรีสวัสดิ์โทร. 02-679-3255 (สายตรง), 02-287-4568-70 ต่อสมาคมฯ มือถือ 081-484-3393 โทรสาร 02-286-3457 www.treba.or.th E-Mail : treba@treba.or.th
  ( 02 มิถุนายน 2557 )