• เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับบัตรฯ สอบรุ่น 81 ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 25560
 • กำหนดการเปิดอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ปี 2560 รุ่นที่ 34 (โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)
 • กำหนดการเปิดอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ปี 2559 (REAL ESTATE TRAINING SCHOOL)
 • ขอเรียนเชิญผู้สมัครสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมแนะนำตัวกับคณะกรรมการสมาคมฯ
 • การจัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 @ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • สมาชิกใหม่ เข้ารับการรายงานตัวกับท่านคณะกรรมการ เมื่อวัน อังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559
- ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
 • RE181 วิชาการบริหารธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 4
  สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ : 0-2295-2294#102 www.trebs.ac.th
  ( 16 กุมภาพันธ์ 2560 )
 • เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับบัตรฯ สอบรุ่น 81 ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
  แผนที่จัดสอบ                              สอบถามรายละเอียดได้ที่                             คุณสุภารัตน์ สาวิสัย/คุณศิริภัสสร ภูษา                             โทร : 02-679-3255 (สายตรง),                              มือถือ : 081-484-3393 (ฝ้าย), 091-776-8887 (ใหม่)                             E-Mail : treba@treba.or.th                             Line ID : treba                             www.treba.or.th                             LINE ID : treba  
  ( 04 กุมภาพันธ์ 2560 )
 • กำหนดการเปิดอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ปี 2560 รุ่นที่ 34 (โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)
  สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ : 0-2295-2294#114 www.trebs.ac.th
  ( 15 ธันวาคม 2559 )
 • ขอเรียนเชิญผู้สมัครสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมแนะนำตัวกับคณะกรรมการสมาคมฯ
  ขอเรียนเชิญผู้สมัครสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยที่ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว เข้าร่วมการรายงานตัวกับคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อรับทราบกฎระเบียบและจรรยาบรรณจากคณะกรรมการสมาคมฯในวัน ศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป ณ บจก.เอ็นพีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) เลียบทางด่วนรามอินทรา ถ. ลาดพร้าว กรุงเทพฯแผนที่การเดินทางเข้ารายงานตัว                              สอบถามรายละเอียดได้ที่                             คุณสุภารัตน์ สาวิสัย/คุณศิริภัสสร ภูษา                             โทร : 02-679-3255 (สายตรง)                             มือถือ : 081-484-3393 (ฝ้าย), 091-776-8887 (ใหม่)                             E-Mail : treba@treba.or.th                             Line ID : treba                             www.treba.or.th                             LINE ID : treba  
  ( 14 ธันวาคม 2559 )
 • เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับบัตรฯ สอบรุ่น 80 ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559
  แผนที่จัดสอบ                              สอบถามรายละเอียดได้ที่                             คุณสุภารัตน์ สาวิสัย/คุณศิริภัสสร ภูษา                             โทร : 02-679-3255 (สายตรง),                              มือถือ : 081-484-3393 (ฝ้าย), 091-776-8887 (ใหม่)                             E-Mail : treba@treba.or.th                             Line ID : treba                             www.treba.or.th                             LINE ID : treba
  ( 06 ธันวาคม 2559 )
 • ขอเรียนเชิญผู้สมัครสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมแนะนำตัวกับคณะกรรมการสมาคมฯ
  ขอเรียนเชิญผู้สมัครสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยที่ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว เข้าร่วมการรายงานตัวกับคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อรับทราบกฎระเบียบและจรรยาบรรณจากคณะกรรมการสมาคมฯในวัน พุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป ณ บจก.เอ็นพีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) เลียบทางด่วนรามอินทรา ถ. ลาดพร้าว กรุงเทพฯแผนที่การเดินทางเข้ารายงานตัว                              สอบถามรายละเอียดได้ที่                             คุณสุภารัตน์ สาวิสัย/คุณศิริภัสสร ภูษา                             โทร : 02-679-3255 (สายตรง)                             มือถือ : 081-484-3393 (ฝ้าย), 091-776-8887 (ใหม่)                             E-Mail : treba@treba.or.th                             Line ID : treba                             www.treba.or.th                             LINE ID : treba  
  ( 07 พฤศจิกายน 2559 )