• เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับบัตรฯ สอบรุ่น 74 ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
  • กำหนดการเปิดอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ปี 2559 รุ่นที่ 30 (โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)
  • การจัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 @ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • สมาชิกใหม่ เข้ารับการรายงานตัวกับท่านคณะกรรมการ เมื่อวัน พุธ ที่ 23 มีนาคม 2559
- ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558