• งานสัมมนาเรื่องดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing for Property) วัน พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 (สำหรับสมาชิกสมาคมนายหน้าฯ เท่านั้น)
 • เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับบัตรฯ สอบรุ่น 75 ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559
 • การจัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 @ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • การประชุม Marketing Session วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 (สำหรับสมาชิกสมาคมนายหน้าฯ เท่านั้น)
 • กำหนดการเปิดอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ปี 2559 (REAL ESTATE TRAINING SCHOOL)
 • สมาชิกใหม่ เข้ารับการรายงานตัวกับท่านคณะกรรมการ เมื่อวัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559
- ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
 • งานสัมมนาเรื่องดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing for Property) วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 (สำหรับสมาชิกสมาคมนายหน้าฯ เท่านั้น)
  ทางสมาคมได้จัดให้มีการจัดงานสัมมนา เรื่องดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing for Property) สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 9:00 - 12:00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ขณะนี้ มีสมาชิกที่แจ้งรายชื่อเพื่อสำรองที่นั่ง ทั้งหมด 31 ท่าน ดังนี้ 1. 3801-045-001 คุณเอกชัย ตั้งมนัส (081-824-2122)2. 5201-309-001 คุณธนิษฐ์ฌา คังคะสุวรรณโน (095-879-5164)3. 5503-118-010 คุณเทรซี มิเชล บรุพพาเชอร์ (089-057-9337)4. 5601-358-001 คุณธรรมรงค์ สุขชื่น (089-693-3346)5. 5601-364-001 คุณลลิตกาญจน์ ปัญญาใส (092-296-5645)6. 5602-673-001 คุณศักดิ์ศรี นิลวลัยกุล (089-892-9423)7. 5701-395-001 คุณชนม์นิภา อัง (089-775-5555)8. 5701-400-001 คุณรัสรินทร์ ภาสวรไพบูลย์ (084-645-9899)9. 5701-405-001 คุณจันทร์จิรา กาญจนกรทอง (084-001-1190)10. 5702-746-001 คุณสมศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ (081-143-0252)11. 5702-795-001 คุณปิยะพร ศรีเชียงสา (086-309-5409)12. 5703-338-096 คุณวิภิภพ คงใจ (089-698-3338)13. 5801-430-001 คุณวิทยา ไชยศักดิ์ (086-317-9854)14. 5801-437-001 คุณนาราพร แซ่ตัน (081-863-4876)15. 5802-008-001 คุณธัญโกศ แซ่เตียว (061-642-9166)16. 5802-013-001 คุณสาร์รัฐ วีระศักดิ์ (086-884-8874)17. 5802-022-001 คุณธนิษฐ์ฌา รมณ์ธนวัฒน์ (096-645-9422)18. 5802-029-001 คุณพิรุณสิญจ์ ชลพนารักษ์ (092-362-8779)19. 5802-041-001 คุณณัฐากาญจน์ ศุภรัสมิ์ธนกุล (089-245-6596)20. 5802-054-001 คุณธันต์กฤษณ์ ภัทรวณิชพงษ์ (081-583-4955)21. 5802-945-001 คุณธัญญพัทธ์ จิตพันธุ์ถิรธนา (093-44-23655)22. 5802-956-001 คุณสมมิตร ลีกิจวัฒนะ (081-839-7199)23. 5802-959-001 คุณจิระชัย วงศ์วิภาพร (095-547-4766)24. 5802-973-001 คุณชนิตา ฝั่งชลจิตร์ (081-918-8902)25. 5803-338-100 คุณวุฒิเมศร์ ชัยประสิทธิ์ฤทธิ (081-824-3652)26. 5803-338-124 คุณสุชัยพร นพนันทกุล (086-977-0626)27. 5803-338-144 คุณประสงค์ ดิษฐาพรเศรษฐ์ (062-425-4294)28. 5901-443-001 คุณนุกูล แย้มมณีชัย (088-559-5641)29. 5902-029-001 คุณวีระชน เที่ยงเจริญ (081-911-0328)30. 5902-043-001 คุณนรเศรษฐ์ มิลินวรภาภรณ์ (088-870-0542)31. 5903-338-159 คุณธนัชฌา เจริญราษฎร์ (098-289-2355) *หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมสัมนาจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าฯ เท่านั้น---------------------------------------------------------------------------------------แผนที่การเดินทาง                               สอบถามรายละเอียดและแจ้งรายชื่อเข้าร่วมงานได้ที่                             คุณสุภารัตน์ สาวิสัย/คุณศิริภัสสร ภูษา                             โทร : 02-679-3255 (สายตรง), มือถือ : 081-484-3393                              E-Mail : treba@treba.or.th                             Line ID : treba                             www.treba.or.th                             LINE ID : treba
  ( 16 มิถุนายน 2559 )
 • เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับบัตรฯ สอบรุ่น 75 ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559
  แผนที่เดินทางเข้าสอบ                              สอบถามรายละเอียดและแจ้งรายชื่อเข้าร่วมงานได้ที่                             คุณสุภารัตน์ สาวิสัย/คุณศิริภัสสร ภูษา                             โทร : 02-679-3255 (สายตรง), มือถือ : 081-484-3393                              E-Mail : treba@treba.or.th                             Line ID : treba                             www.treba.or.th                             LINE ID : treba
  ( 08 มิถุนายน 2559 )
 • ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยทุกคนด้วยค่ะ
  เมื่อวัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมานั้น ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้สมัครสมาชิกใหม่เข้าพบคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริทรัพย์ไทย และขั้นตอนการเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อรับทราบกฎระเบียบจรรยาบรรณจากคณะกรรมการสมาคมฯ  ณ ห้องประชุม บริษัท ท๊อป โปรกเกอร์  จำกัด 
  ( 03 มิถุนายน 2559 )
 • ขอเรียนเชิญผู้สมัครสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมแนะนำตัวกับคณะกรรมการสมาคมฯ (วัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559) เวลา 13:00 เป็นต้นไป
  เข้าร่วมแนะนำตัวกับคณะกรรมการสมาคมฯ (วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559) เวลา 13:00 เป็นต้นไป ณ บจก.ท๊อป โบรกเกอร์                              สอบถามรายละเอียดและแจ้งรายชื่อเข้าร่วมงานได้ที่                             คุณสุภารัตน์ สาวิสัย/คุณศิริภัสสร ภูษา                             โทร : 02-679-3255 (สายตรง), มือถือ : 081-484-3393                              E-Mail : treba@treba.or.th                             Line ID : treba                             www.treba.or.th                             LINE ID : treba  
  ( 30 พฤษภาคม 2559 )
 • การประชุม Marketing Session วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 (สำหรับสมาชิกสมาคมนายหน้าฯ เท่านั้น)
  ทางสมาคมได้จัดให้มีการประชุม Marketing Session สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 9:00 - 12:00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ขณะนี้ มีสมาชิกที่แจ้งรายชื่อเพื่อสำรองที่นั่ง ทั้งหมด 50 ท่าน ดังนี้ 1. 3801-045-001 คุณเอกชัย ตั้งมนัส (081-824-2122)2. 4802-207-001 คุณกนกพรรณ พัชรพงศ์พรรณ (081-696-8837)3. 5201-309-001 คุณธนิษฐ์ฌา คังคะสุวรรณโน (081-494-4021)4. 5501-353-001 คุณณัฐชานันท์ จันทรานุวัฒน์ (095-659-5951)5. 5602-660-001 คุณกวินพัทธ์ วราโรจน์ภัคสกุล (096-656-5454)6. 5602-673-001 คุณศักดิ์ศรี นิลวลัยกุล (089-892-9423)7. 5701-395-001 คุณชนม์นิภา อัง (089-775-5555)8. 5701-405-001 คุณจันทร์จิรา กาญจนกรทอง (084-001-1190)9. 5701-406-001 คุณวรณัฐ โพธิครูประเสริฐ (082-415-8999)10. 5702-734-001 คุณอรณิชชา ปริยกุล (095-939-7462)11. 5702-746-001 คุณสมศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ (081-143-0252)12. 5702-791-001 คุณสุกฤช พงศ์พันธุ์พณิชย์ (095-956-8585)13. 5702-795-001 คุณปิยะพร ศรีเชียงสา (086-309-5409)14. 5702-796-001 คุณจวงจันทร์ทา ฟองจันทร์ (089-136-9919)15. 5702-822-001 คุณนันท์นภัส หม่อม (088-137-0914)16. 5702-861-001 คุณจิตรดา ยลเยี่ยม (089-420-3582)17. 5703-338-096 คุณวิภิภพ คงใจ (089-698-3338)18. 5801-407-001 คุณศุภากร อินทรณรงค์ (086-465-9485)19. 5801-430-001 คุณวิทยา ไชยศักดิ์ (086-317-9854)20. 5801-433-001 คุณธนิศร ธนวงศ์เกษม (086-316-5612)21. 5801-437-001 คุณนาราพร แซ่ตัน (081-863-4876)22. 5802-005-001 คุณธนินท์รัฐ วิชทิพยนานนท์ (081-845-2596)23. 5802-013-001 คุณสาร์รัฐ วีระศักดิ์ (086-884-8874)24. 5802-016-001 คุณณรงค์กร ประทีป ณ ถลาง (083-779-7663)25. 5802-022-001 คุณธนิษฐ์ฌา รมณ์ธนวัฒน์ (096-645-9422)26. 5802-023-001 คุณพิภัทร ธนเศรษฐวัฒน์ (089-816-9705)27. 5802-029-001 คุณพิรุณสิญจ์ ชลพนารักษ์ (092-362-8779)28. 5802-054-001 คุณธันต์กฤษณ์ ภัทรวณิชพงษ์ (081-583-4955)29. 5802-338-138 คุณพรพรรณ พรมเลิศ (062-425-4294)30. 5802-938-001 คุณนิธิศ นิธิชัยภัทร (081-686-6678)31. 5802-945-001 คุณธัญญพัทธ์ จิตพันธุ์ถิรธนา (093-4423655)32. 5802-956-001 คุณสมมิตร ลีกิจวัฒนะ (081-839-7199)33. 5802-959-001 คุณจิระชัย วงศ์วิภาพร (095-547-4766)34. 5802-988-001 คุณเจษฎา เจริญสุข (081-821-6822)35. 5802-990-001 คุณวีระยุทธ โยธาธร (089-148-5399)36. 5802-997-001 คุณปวีณา สุริยานนท์ เพน (089-183-6444)37. 5802-999-001 คุณจรรยา วุฒิฐานทวี (081-555-5543)38. 5803-338-124 คุณสุชัยพร นพนันทกุล (086-977-0626)39. 5803-338-144 คุณประสงค์ ดิษฐาพรเศรษฐ์ (062-425-4294)40. 5901-442-001 คุณเอมอร สถิตธำมรงค์ (086-988-2790)41. 5901-443-001 คุณนุกูล แย้มมณีชัย (088-559-5641)42. 5902-003-001 คุณดวงใจ ภู่รัตนสิริ (081-751-8140)43. 5902-004-001 คุณนฤชา อินทรโชติ (082-333-1759)44. 5902-005-001 คุณณัทญาธร พุทธพงษ์ (093-989-6569)45. 5902-006-001 คุณเอมอร บุศราคำ (081-454-9922)46. 5902-011-001 คุณพัชร์นันท์ วิกสิตพณิช (081-878-9759)47. 5902-014-001 คุณอณิสิริ ตระกูลเรืองโรจน์ (095-952-5478)48. 5902-021-001 คุณขวัญอัฎฐสร วงศ์สุวจิตต์ (087-559-6655)49. 5902-029-001 คุณวีระชน เที่ยงเจริญ (081-911-0328)50. 5902-036-001 คุณกันชสิทธิ์ ศุภอุชุกร (086-451-6161) *หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมสัมนาจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าฯ เท่านั้น---------------------------------------------------------------------------------------แผนที่การเดินทาง                              สอบถามรายละเอียดและแจ้งรายชื่อเข้าร่วมงานได้ที่                             คุณสุภารัตน์ สาวิสัย/คุณศิริภัสสร ภูษา                             โทร : 02-679-3255 (สายตรง), มือถือ : 081-484-3393                              E-Mail : treba@treba.or.th                             Line ID : treba                             www.treba.or.th                             LINE ID : treba
  ( 03 พฤษภาคม 2559 )
 • กำหนดการเปิดอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ปี 2559 (REAL ESTATE TRAINING SCHOOL)
  จัดอบรม ณ ตึก ( NPM,MLS ) 65 ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) เขตวังทองหลาง แขวงวังทองหลาง กทม.10310   สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ : 02-530-6000มือถือ : 086-341-5053 แฟ๊กซ์ : 02-539-0061Email : khunyairets@gmail.com 
  ( 03 พฤษภาคม 2559 )