• ทรัพย์เด่น คฤหาสน์หรู บนทำเลพระราม 2 - พุทธบูชา 25
 • ทรัพย์เด่น คฤหาสน์หรู บนทำเลพระราม 2 - พุทธบูชา 25
 • ทรัพย์เด่น คฤหาสน์หรู บนทำเลพระราม 2 - พุทธบูชา 25
 • ทรัพย์เด่น คฤหาสน์หรู บนทำเลพระราม 2 - พุทธบูชา 25
 • ทรัพย์เด่น คฤหาสน์หรู บนทำเลพระราม 2 - พุทธบูชา 25
- ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557
 • News เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557
  ร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ  “ประโยชน์ที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้รับจากคุณวุฒิวิชาชีพ"  โดยคุณวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบัน  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)           และเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน และงบดุลของสมาคมฯ  ในรอบปี 2556   พร้อมกับพิจารณาลงมติหรือแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนทิศทางในการบริหารกิจการของสมาคมฯ  ในวันพุธที่  23  เมษายน 2557   เวลา 12.30 – 16.30 น.    ณ  ห้อง Auditorium  ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตพัฒนาการ ถ.พัฒนาการซอย 37        
  ( 11 เมษายน 2557 )
 • เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการนายหน้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  สนใจติดต่อได้ที่คุณอาจารย์สมิทธ์ บุญลือ  โทร.081-641-8701 อีเมล์ : cityboyno.10@hotmail.com  และตารางเรียนแต่ละหลักสูตรสามารถเข้าดูได้ที่ www.birdkbu.in.th หรือ http://birdkbu.in.th/classes/
  ( 21 มีนาคม 2557 )
 • เชิญผู้สมัครสมาชิกสมาคม ฯ เข้าพบและแนะนำตัวกับคณะกรรมการสมาคม ฯ
  สำหรับผู้สมัครสมาชิกใหม่ทุกท่าน ตามที่ ท่านผู้สมัครมีความจำนงค์ในการเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ฯ และท่านได้จัดส่งใบสมัครสมาชิกมายังสมาคม ฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลงนามรับรองจากกรรมการสมาคม ฯ ในใบสมัครเพื่อเป็นการพิจารณาการและขั้นตอนการเป็นสมาชิกสมาคม ฯ และเพื่อรับทราบกฎระเบียบจรรยาบรรณจากคณะกรรมการสมาคม ฯ ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม บริษัท ท๊อป โบรกเกอร์ ถ.ลาดพร้าว เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
  ( 20 มีนาคม 2557 )
 • เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรวิชาการบริหารธุรกิจนายหน้าฯ รุ่น 4
       เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรวิชาการบริหารธุรกิจนายหน้าฯ รุ่น 4 เริ่มเรียนวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 จนถึงวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม2557     สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย และ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งอำนวยการโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ได้ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร “การบริหารธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์” โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความรู้ด้านวิชาการต่างๆให้แก่บุคลากรระดับผู้บริหาร หลักสูตรดังกล่าว ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยครอบคลุมวิชาการระดับสูงที่สำคัญด้านต่างๆ ซึ่งจำเป็นต่อการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาองค์กร และส่งผลต่อการยกระดับวิชาชีพให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปเพิ่มขึ้น
  ( 28 กุมภาพันธ์ 2557 )
 • ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของสมาคมฯทุกท่านค่ะ
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมานั้น ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้สมัครสมาชิกใหม่เข้าพบคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริทรัพย์ไทย และขั้นตอนการเป็นสมาชิกสมาคม ฯ เพื่อรับทราบกฎระเบียบจรรยาบรรณจากคณะกรรมการสมาคม ฯ   
  ( 28 กุมภาพันธ์ 2557 )
 • โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไำทย โทร.02-295-2294www.trebs.ac.th 
  ( 29 มกราคม 2557 )