• รับสมัครสอบรับบัตรสมาชิกนายหน้าฯ รุ่นที่ 67
 • รับสมัครสอบรับบัตรสมาชิกนายหน้าฯ รุ่นที่ 66
 • สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย Treba.or.th
 • สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย Treba.or.th
 • สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย Treba.or.th
 • สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย Treba.or.th
- ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
 • เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับบัตรฯ สอบรุ่น 67 ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558
  ***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  คุณชลธิชา พิทยาวนานนท์ และคุณสุภารัตน์  สาวิสัย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย  THAI REAL ESTATE BROKER ASSOCIATION 387 ซ.สวนพลู 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120  โทร.02-679-3255(สายตรง) , 02-287-4568-70 (ต่อสมาคมฯ) โทรสาร02-286-3457  มือถือ 081-484-3393 ( Line ID : treba)  E-mail: treba@treba.or.th       www.treba.or.th
  ( 24 มิถุนายน 2558 )
 • ขอเรียนเชิญผู้สมัครสมาชิกสมาคม ฯ เข้าพบและแนะนำตัวกับคณะกรรมการสมาคม ฯ วันอังคารที่ 23 มิ.ย. นี้
  ตามที่ ท่านผู้สมัครมีความจำนงค์ในการเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ฯ และท่านได้จัดส่งใบสมัครสมาชิกมายังสมาคม ฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลงนามรับรองจากกรรมการสมาคม ฯ ในใบสมัครเพื่อเป็นการพิจารณาการและขั้นตอนการเป็นสมาชิกสมาคม ฯ และเพื่อรับทราบกฎระเบียบจรรยาบรรณจากคณะกรรมการสมาคม ฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สมัครเข้าพบและแนะนำตัวกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 นี็ ณ ห้องประชุม บริษัท ท๊อป โบรกเกอร์ ถ.ลาดพร้าว เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป *** เฉพาะ ผู้สมัครสมาชิกสามัญ และวิสามัญ (นายหน้าอิสระ) ที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านแล้ว เท่านั้น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณชลธิชา พิทยาวนานนท์ และคุณสุภารัตน์  สาวิสัยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย THAI REAL ESTATE BROKER ASSOCIATION 387 ซ.สวนพลู 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120  โทร.02-679-3255(สายตรง) , 02-287-4568-70 (ต่อสมาคมฯ) โทรสาร02-286-3457  มือถือ 081-484-3393 ( Line ID : treba)  E-mail: treba@treba.or.th       www.treba.or.th
  ( 16 มิถุนายน 2558 )
 • เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับบัตรฯ สอบรุ่น 66 ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558
  ***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  คุณชลธิชา พิทยาวนานนท์ และคุณสุภารัตน์  สาวิสัย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย  THAI REAL ESTATE BROKER ASSOCIATION 387 ซ.สวนพลู 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120  โทร.02-679-3255(สายตรง) , 02-287-4568-70 (ต่อสมาคมฯ) โทรสาร02-286-3457  มือถือ 081-484-3393 ( Line ID : treba)  E-mail: treba@treba.or.th       www.treba.or.th
  ( 27 พฤษภาคม 2558 )
 • เปิดอบรมนายหน้าฯ รุ่นที่ 3/2558 ในวันที่ 26-27-28 มิ.ย. นี้
  REAL ESTATE TRAINING SCHOOL จัดอบรมครั้งต่อไป ในวันที่ 26-27-28 มิถุนายน  2558 นี้ณ ตึก ( NPM,MLS ) 65 ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) เขตวังทองหลาง แขวงวังทองหลาง กทม.10310 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ 02-530-6000 # 101แฟ๊กซ์ 02-539-0061 หรือ Mobile. 086-341-5053 Email. khunyairets@gmail.com เรายินดีพร้อมให้ข้อมูล   สามารถเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ www.facebook.com/retsthailand
  ( 30 เมษายน 2558 )
 • การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา
      สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน  2558   เวลา 12.30 – 16.30 น.ณ  ห้อง Auditorium  ชั้น 7 อ.เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ  ถ.พัฒนาการซอย 37 ที่ผ่านมา     ในงานประชุมครั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายหัวข้อ  " ปัญหาและอุปสรรคในอาชีพนาหน้าอสังหาริมทรัพย์" โดย คณะกรรมการสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย      
  ( 27 เมษายน 2558 )
 • เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 (พร้อมแผนที่เดินทาง)
  กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย วันพฤหัสบดีที่ 23  เมษายน  2558   เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ  ห้อง Auditorium  ชั้น 7 อ.เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตพัฒนาการ  ถ.พัฒนาการซอย 37  
  ( 22 เมษายน 2558 )