• งานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Broker Day 2014
 • สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย Treba.or.th
 • สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย Treba.or.th
 • สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย Treba.or.th
 • สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย Treba.or.th
- ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557
 • เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับบัตรฯ สอบวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 นี้
  ***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  คุณกานติญา  นัยนิตย์ และคุณสุภาพร  ศรีสวัสดิ์  สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย THAI REAL ESTATE BROKER ASSOCIATION 387 ซ.สวนพลู 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 โทร.02-679-3255(สายตรง) , 02-287-4568-70 (ต่อสมาคมฯ) โทรสาร02-286-3457 มือถือ 081-484-3393 ( Line ID : treba)  E-mail: treba@treba.or.th       www.treba.or.th
  ( 29 มกราคม 2558 )
 • ขอเรียนเชิญผู้สมัครสมาชิกสมาคม ฯ เข้าพบและแนะนำตัวกับคณะกรรมการสมาคม ฯ วันที่ 27 มกราคม นี้
  ตามที่ ท่านผู้สมัครมีความจำนงค์ในการเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ฯ และท่านได้จัดส่งใบสมัครสมาชิกมายังสมาคม ฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลงนามรับรองจากกรรมการสมาคม ฯ ในใบสมัครเพื่อเป็นการพิจารณาการและขั้นตอนการเป็นสมาชิกสมาคม ฯ และเพื่อรับทราบกฎระเบียบจรรยาบรรณจากคณะกรรมการสมาคม ฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สมัครเข้าพบและแนะนำตัวกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 นี็ ณ ห้องประชุม บริษัท ท๊อป โบรกเกอร์ ถ.ลาดพร้าว เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป *** เฉพาะ ผู้สมัครสมาชิกสามัญ และวิสามัญ (นายหน้าอิสระ) ที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านแล้ว เท่านั้น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณกานติญา นัยนิตย์ และคุณสุภาพร ศรีสวัสดิ์ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย THAI REAL ESTATE BROKER ASSOCIATION 387 ซ.สวนพลู 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 โทร.02-679-3255(สายตรง) , 02-287-4568-70 (ต่อสมาคมฯ) โทรสาร02-286-3457 มือถือ 081-484-3393 ( Line ID : treba) E-mail: treba@treba.or.th www.treba.or.th
  ( 20 มกราคม 2558 )
 • เปิดอบรมนายหน้าฯ รุ่นที่ 1/2558
  REAL ESTATE TRAINING SCHOOL จัดอบรมครั้งต่อไป ในวันที่ 27-28 ก.พ. -1 มี.ค. 2558 นี้ณ ตึก ( NPM,MLS ) 65 ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) เขตวังทองหลาง แขวงวังทองหลาง กทม.10310 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ 02-530-6000 # 101แฟ๊กซ์ 02-539-0061 หรือ Mobile. 086-341-5053 Email. khunyairets@gmail.com เรายินดีพร้อมให้ข้อมูล   สามารถเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ www.facebook.com/retsthailand
  ( 20 มกราคม 2558 )
 • การจัดสอบรับบัตรสมาชิกนายหน้าฯ รุ่น 62 ครั้งที่ 8/2557
  สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้จัดสอบบุคคลเพื่อรับบัตรประจำตัว “นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย” ครั้งที่ 8/2557   รุ่นที่ 62 ในวันเสร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ ตึก ( NPM,MLS )  65 ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) กทม.  ที่ผ่านมา
  ( 25 พฤศจิกายน 2557 )
 • แผนที่จัดสอบรับบัตรนายหน้าฯ รุ่น 62 วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน นี้
  สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย จะจัดสอบบุคคลเพื่อรับบัตรประจำตัว “นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย” ครั้งที่ 8/2557   รุ่นที่ 62 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 นี้ ณ ตึก ( NPM,MLS )  65 ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) กทม.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย  คุณกานติญา  นัยนิตย์ / คุณสุภาพร  ศรีสวัสดิ์ โทร. 02-679-3255 (สายตรง), 02-287-4568-70 ต่อสมาคมฯ     มือถือ 081-484-3393      โทรสาร 02-286-3457www.treba.or.th    E-Mail : treba@treba.or.th
  ( 21 พฤศจิกายน 2557 )
 • ( 11 พฤศจิกายน 2557 )